1. Chuyến đi bị hủy do khách hàng

Trước ngày khởi hành, nếu có thành viên trong đoàn hay cả đoàn khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tham dự được chuyến đi, khách hàng phải báo ngay cho DU LỊCH KAMPA và chịu chi phí hủy bỏ như sau:

  • Hủy trước 10 ngày: Chịu 30% tổng giá trị của chương trình du lịch
  • Hủy từ 4 đến 9 ngày: Chịu 50% tổng giá trị của chương trình du lịch
  • Hủy trong vòng 24 giờ tới 3 ngày: Chịu 100% tổng giá trị của chương trình du lịch

LƯU Ý:

  • Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với DU LỊCH KAMPA bằng văn bản e-mail hoặc fax và phải được DU LỊCH KAMPA xác nhận
  • Trường hợp hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận
  • Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng

2. Chuyến đi bị hủy do DU LỊCH KAMPA

Nếu DU LỊCH KAMPA không thực hiện được chuyến du lịch, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và hoàn trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày, kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. Chuyến đi bị hủy do bất khả kháng

Trường hợp tour bị huỷ do sự cố khách quan như hỏa hoạn, lũ lụt, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng… DU LỊCH KAMPA sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào cho khách hàng ngoài tiền tour. Hai bên cũng sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi hoàn nào cho các tổn thất đã xảy ra.